Druk

Do realizacji Państwa zleceń przeznaczamy nasz, kompletnie wyposażony Park Maszynowy. Nasze ośrodki produkcyjne na terenie Polski w połączeniu z prężnie działającą hurtownią papieru i zorganizowaną siecią logistyczną służą zapewnieniu najwyższej jakości przy jednoczesnym zredukowaniu czasu realizacji i dystrybucji Państwa zamówień. Kolejną korzyścią płynącą z naszego Zintegrowanego Systemu jest możliwość sterowania ceną na wielu poziomach realizacji zamówienia, dopasowując ją do Państwa życzeń i możliwości.

Kompleksową obsługę produkcji danej firmy nadzoruje na stałe jedna osoba, kompetentna i w pełni dyspozycyjna. Na niej spoczywa obowiązek uzyskania akceptacji cyfrowych proof'ów i załatwienie wszelkich formalności przed drukiem.

Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za produkcję, jej jakość i terminowość. Poza technicznymi możliwościami maszyn drukarskich, zapewniającymi ciągłą kontrolę jakości nakładu, przy każdym druku jest nasz pracownik, nadzorujący produkcję i akceptujący wydrukowane arkusze. Taki rodzaj kontroli całego procesu produkcji sprawdza się doskonale i pozwala zapewnić jednorodność kolorystyczną nakładu i nienaganną jakość.